Wie zijn wij

PCAONE is ontstaan vanuit de samenwerking tussen SMK Raad en PHMdeWitPCA. Het team van SMK Raad heeft jarenlange ervaring opgebouwd in fiscale, bedrijfskundige, boekhoudkundige en administratieve service, advisering en ondersteuning voor het MKB. PHMdeWitPCA is de onafhankelijke vrijgevestigde psychiatriepraktijk van drs. Pieter de Wit, psychiater, waarvan de redactionele ondersteuning van drs. Mariken Westenend bij teksten en schriftelijke communicatie in de zorg deel uit maakt.

Vanuit deze samenwerking en ervaring hebben wij praktijkondersteuning opgezet, gericht op de behoefte van de kleine zorgpraktijk, zodat de zorgverlener vanuit de eigen praktijklocatie zich optimaal kan focussen op de zorg zelf.

Wat bieden wij

Praktijkondersteuning

Op basis van inventarisering van de behoefte van de zorgverlener kunnen wij het volledige scala van logistieke en administratieve ondersteuning voor de praktijk bieden. U kunt daarbij denken aan telefonische bereikbaarheid, agendabeheer, declaratie- en debiteurenbeheer, redactie en verzendklaar maken van correspondentie en communicatie met zorgverzekeraars.
Daarnaast bieden wij bedrijfskundige en boekhoudkundige advisering en ondersteuning waarmee uw praktijk up to date gehouden wordt om te kunnen voldoen aan de steeds veranderende regelgeving.

Het beheren van privacygevoelige data is een belangrijk aspect binnen een zorgpraktijk. Wij bieden in samenwerking met onze partners mogelijkheden op het gebied van logistiek en opslag van deze gegevens om deze informatie zorgvuldig en veilig op te slaan.

Ons ondersteuningsaanbod is zo ingekleed dat deze service op afstand geboden kan worden, naar wens en behoefte van de specialist/zorgverlener.

Participatie & Advies

Naast deze praktijkondersteuning kunnen wij ook advisering bieden bij het opzetten, vormgeven of herinrichten van uw zorgverleningspraktijk of daaraan gelieerde organisatie. Daarnaast staan wij open voor samenwerking en deelname in uw praktijk, als dat voor de inhoud van de zorg, de uitvoering van de hulpverlening en in belang van beide partijen nuttig en zinvol is.