Werkwijze

Vanuit een eerste telefonisch contact kan een vrijblijvende afspraak gemaakt worden waarin wij met u inventariseren welke ondersteuningsbehoefte er binnen uw praktijk bestaat. Daarbij zijn uw wensen uiteraard leidend.

Zo kan zijn dat u op zoek bent naar tijdelijke telefonische secretariële bereikbaarheid of juist naar een volledige invulling van uw secretariaat.

Mogelijk heeft u gericht behoefte aan declaratie- en/of debiteurenbeheer, aan ondersteuning bij uw externe communicatie – patiëntgebonden dan wel met verzekeringen en semi- overheidsinstanties en andere partijen – of redactie en uitwerking van uw brieven of digitale teksten.

Ook op het gebied van databeheer of (her-) inrichting van uw praktijk, al of niet met ondersteuning op het gebied van software en hardware, kunnen er binnen uw praktijk vragen en ondersteuningsbehoeften zijn.

De steeds veranderende en toenemende regelgeving en regeldruk vragen veel inzet van een zelfstandige praktijk om up to date te blijven. Wellicht heeft u behoefte aan assistentie om hier adequaat mee om te gaan.

Als wij u daarin kunnen ondersteunen, gaan wij met u na welk op uw behoefte gericht aanbod wij kunnen doen vanuit onze expertise en mogelijkheden en waar zinvol samen met partners vanuit ons netwerk. Uiteraard komen we vandaaruit tot een op de gevraagde inzet toegesneden offerte en tot concrete afspraken.

Wij kunnen u ook van dienst zijn wanneer uw behoefte meer ligt in de sfeer van bedrijfskundige advisering dan wel in een bedrijfsmatige samenwerking in enigerlei vorm.

Wat bieden wij

Secretariële ondersteuning op afstand, dus telefonisch/digitaal:

 • telefonische bereikbaarheid,
 • afspraak- en agendabeheer,
 • tussentijdse communicatie met patiënten,
 • screening inkomende urgente vragen,
 • dossierbeheer en -bewaking,
 • digitaliseren (inscannen) en ordelijke opslag van stukken,
 • bewaking van het praktijkproces,
 • controle op het nakomen van afspraken,
 • beheer emailverkeer en website,
 • onderhouden van communicatie met andere praktijken eninstellingen,
 • communicatie met verzekeraars, semioverheden en andere instanties,
 • adressenbeheer, geordend houden van digitale informatie.

Ondersteuning op het gebied van schriftelijke en digitale communicatie:

 • redactie en/of het verzendklaar maken van schriftelijke communicatie,
 • ondersteuning bij externe communicatie,
 • bewaking van de urgentie van schriftelijke communicatie,
 • ondersteuning bij website-teksten en andere digitale uitingen.

Ondersteuning op het gebied van praktijkvoering, waar passend ook in samenwerking met onze partners:

 • declaratiebeheer, facturen- en debiteurenbeheer,
 • communicatie en waar nodig  conflictoplossing metverzekeraars en instanties,
 • beveiligde dataopslag en datalogistiek,
 • up to date houden van de praktijkvoering,
 • signalering van wijzigingen in de regelgeving,
 • ondersteuning bij (her) inrichting van de praktijk.

Voorwaarden & Kosten

Op basis van de met u gemaakte afspraken komen we tot een offerte die gerelateerd is aan de van ons gevraagde inzet. Onze prijstelling is in principe op basis van een abonnementssysteem met individuele inschatting. Waar passend zijn er ook mogelijkheden voor een inzetuurtarief, van een percentagebeding of van een all in afspraak voor geleverde diensten.

PCAONE werkt onder de algemene voorwaarden van de NOAB.